25 เมษายน 2557 14:36:28
 Skip Navigation Linksหน้าแรก  
Skip Navigation Links
***สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมรับเฉพาะบุคคลที่สามารถมาเรียนได้ในวันธรรมดาเท่านั้นนะครับ
 เข้าสู่ระบบ
 
 
                    
  ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
Skip Navigation Links
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ปีการศึกษา 255711/04/2557 15:57
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดีเข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557‏04/04/2557 14:08
คำอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ต้องการเทียบโอนรายวิชา ภาคต้น 5621/03/2556 10:00
การเทียบโอนรายวิชาสำหรับนิสิตใหม่ ปี 5615/03/2556 16:30

สาขาวศ.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวศ.โยธาและสิ่งแวดล้อม
สาขาวศ.เครื่องกลและการผลิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์
e-Learning
  ข่าว/ประกาศสำหรับนิสิต
Skip Navigation Links
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ณ วันที่ 7 มีนาคม 255707/03/2557 16:44
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 255624/02/2557 13:59
นิสิตภาคพิเศษที่สอบในวันที่ 21-22 ธ.ค.2556 รับอาหารกลางวันได้ที่ห้องอาหาร20/12/2556 15:48
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 แก้ไข ณ 16 ธันวาคม 255616/12/2556 11:07
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ณ 11 ธันวาคม 255611/12/2556 17:02
ใบแทนการชำระเงินสำหรับนิสิตผ่อนผันค่าธรมเนียมการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 255624/10/2556 10:37
ตารางเรียนภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 255630/09/2556 16:52
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 255627/09/2556 11:41
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 แก้ไข 9-9-5602/01/2549 07:43
โครงการฯ เลี้ยงอาหารกลางวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงสอบกลางภาค07/08/2556 09:26

คณะ วว.
คณะ ศว.
คณะ ทอ.
สำนักวิทยบริการ
มก.ฉกส.
  ข่าว/ประกาศคณะและวิทยาเขตฯ
 
<<ไม่มีข่าว/ประกาศคณะและวิทยาเขต ฯ>>

  ข่าวกิจกรรม
Skip Navigation Links
  ทุนสนับสนุนการศึกษา

Online : 3 คน
Visitors: Mississippi Jones Act  ครั้ง
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-725042-51 ต่อ 3200 และ 042-725033 โทรสาร 042-725034