Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษเข้าร่วมโครงการ Homeroom เพื่อชี้แจงรายวิชาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษเข้าร่วมโครงการ Homeroom เพื่อชี้แจงรายวิชาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษเข้าร่วมโครงการ Homeroom เพื่อชี้แจงรายวิชาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ห้อง 7-411 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคาร 7)