Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 57 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมฟังบรรยาย เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 57 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมฟังบรรยาย เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 57 คณะวว. เข้าร่วมฟังบรรยาย เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนสูง โดย อาจารย์อดัม แบรดชอว์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดังและทีมงาน นิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 57 ทุกคนต้องเข้าร่วมนะคะ รายละเอียดกำหนดการดังนี้

16999212_995098410590331_6014440896418444557_n