Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยมีทั้งสิ้น 3 โครงการ

1.โครงการบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ประจำปีการศึกษา 2557  กำหนดการโครงการบ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

2.โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557  กำหนดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 2557

3.โครงการ Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2557    กำหนดการงาน Goodbye Senior ครั้งที่ 5

มีลงนามเข้าร่วมโครงการ กรุณาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน กำหนดการตามเอกสารแนบคะ