Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เข้าร่วมโครงการ Homeroom ครั้งที่ 2 ปี 2557

เชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ เข้าร่วมโครงการ Homeroom ครั้งที่ 2 ปี 2557

เรียนเชิญนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ Homeroom ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 9 .00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) ขอให้นิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน มีการลงนามเข้าร่วมโครงการเพื่อกรอกชั่วโมงกิจกรรมด้วย