Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอให้นิสิตใหม่เข้าไปดำเนินการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่และเตรียมเอกสารแนบในการตรวจสอบลำดับคิวการมอบตัว

ขอให้นิสิตใหม่เข้าไปดำเนินการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่และเตรียมเอกสารแนบในการตรวจสอบลำดับคิวการมอบตัว

นิสิตภาคพิเศษชั้นปีที่ 1 ทุกคนทุกสาขาวิชา เข้าไปกรอกประวัตินิสิตใหม่ และเข้าไปตรวจสอบลำดับคิวการมอบตัว พร้อมด้วยเตรียมเอกสารแนบที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ตรวจสอบลำดับคิว ได้ตาม website นี้  http://office.csc.ku.ac.th/student/index.php?option=com_content&view=article&id=331:2014-07-23-04-31-14&catid=41:2011-08-16-07-16-56&Itemid=170 ถ้าหากนิสิตท่านใดเห็นประกาศข่าวนี้แล้ว รบกวนแจ้งเพื่อนต่อไปด้วยนะคะ และในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ให้นิสิตภาคพิเศษมาถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนิสิตด้วยคะ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ที่ อาคารวิทยาเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร14) พร้อมด้วยปริ้นใบทะเบียนนิสิตใหม่ สทป.1 และ 2 ติดรูปมาด้วยคะ