23 กรกฎาคม 2557 12:33:27
 Skip Navigation Linksหน้าแรก : คำถามที่พบบ่อย
  Skip Navigation Links
วัตถุประสงค์ของโครงการ
คณะกรรมการบริหารโครงการ
คณะกรรมการดำเนินงาน
สถานที่ตั้งExpand  สถานที่ตั้ง
ข่าว/ประกาศทั้งหมด


Skip Navigation Links
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์Expand  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมExpand  วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศExpand  เทคโนโลยีสารสนเทศSkip Navigation Links
สมัครเข้าศึกษาต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียน
รายละเอียดในการสมัครExpand  รายละเอียดในการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อExpand  ตรวจสอบรายชื่อ
ปฏิทินการศึกษา
ดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย

 Skip Navigation Links
ปฏิทินการศึกษา
ดาวน์โหลด

  
Online : 10 คน
Visitors: Mississippi Jones Act  ครั้ง
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
การสมัครเรียน
1. Q: จำนวนเปิดรับที่เปิดรับในแต่ละสาขา
A: ประมาณสาขาวิชาละ 100 คน
2. Q: คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อทั้งสองสาขาวิชา
A: 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับชั้น ม. 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา หรือ
3. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
หมายเหตุ: สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้สำหรับผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับ ม. 6 หรือ ปวช.
3. Q: ในการสมัครเข้าศึกษาต่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
A: 1. ใบสมัคร (ถ่ายสำเนาได้) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาผลการเรียนหรือใบแสดงผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
4. Q: มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างไร
A: พิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัคร และการสอบสัมภาษณ์
5. Q: ถ้าสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต และจ่ายค่าสมัครทางธนาคารแล้ว จะแนบหลักฐานการจ่ายเงินและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไปทางอีเมล์ได้หรือไม่
A: ได้ครับโดยส่ง email มายัง engsakon@hotmail.com สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้จากเว็บไซต์ของโครงการ
6. Q: สมัครทางอินเทอร์เน็ตแล้วต้องเขียนใบสมัครอีกหรือไม่
A: ไม่ต้องครับ ดูผลการสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ของโครงการได้จากเมนู สมัครเข้าศึกษา > ตรวจสอบสถานะการสมัครเข้าศึกษาต่อ
7. Q: โอนเงินค่าสมัครจากบัตรATM แต่มีข้อความแจ้งว่า บัญชีปลายทางเป็นโมฆะ จะต้องทำอย่างไร
A: ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบ ATM ได้ครับ จะต้องนำใบ pay in (แบบฟอร์มการชำระเงิน) ไปจ่ายเท่านั้น สามารถ Download แบบฟอร์มชำระเงินได้ จากเว็บไซต์ของโครงการ
8. Q: อยากทราบว่านิสิตที่เคยถูก Retry จาก มก.ฉกส. ที่ต้องการกลับไปศึกษาต่อต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องใช้ผล โอเน็ต เอเน็ต หรือไม่ ? หรือนำหลักฐานต่าง ๆ ไปสมัครได้เลย ?
A: ไม่ต้องใช้ผลโอเน็ต เอเน็ต สามารถนำหลักฐานที่ระบุไว้มาสมัครได้เลย โดยสามารถเทียบโอนได้ในรายวิชาพื้นฐานที่ได้เกรด c ขึ้นไป
9. Q: กำลังเรียนในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร แล้วอยากเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าควบคู่ไปด้วย เราสามารถสมัครเรียนภาคพิเศษได้หรือไม่ และสามารถเรียนควบคู่กันไปได้หรือไม่
A: ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดได้เพียงสถาบันเดียวในเวลาเดียวกันครับ ถ้าอยากเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าก็สามารถสมัครเรียนได้ และเมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว ก็สามารถโอนรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้มาเรียน และต้องลาออกจากหลักสูตรเดิมด้วย
10. Q: เมื่อหมดการรับสมัครรอบแรกแล้ว จะมีการเปิดรับสมัครรอบที่ 2 หรือไม่
A: ถ้าหากว่าจำนวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในรอบแรกไม่ครบตามจำนวนที่เปิดรับ จะประกาศรับสมัครรอบที่สอง
11. Q: ถ้าจะสมัครเข้าศึกษาต่อจำเป็นต้องมีคะแนน โอเน็ต เอเน็ต ไหมครับ (จบปวช.)
A: ไม่ต้องใช้คะแนนโอเน็ต เอเน็ต ใช้วุฒิ ปวช. ก็สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้

เวลาเรียน
1. Q: ถ้าจะขอมาเรียนเหมือนกับภาคปกติ ได้หรือไม่ และถ้าหากมาเรียนเวลาเดียวกับภาคปกติ จะต้องมาเรียน ในเวลาของภาคพิเศษอีกไหม
A: ในการเรียนในมหาวิทยาลัยจะเปิดกว้างในการเรียน นิสิตบางคนอาจจะเรียนหลายครั้งในสัปดาห์เดียวกันก็ได้ ถ้าหากคุณสะดวกเวลาปกติ คุณก็มาเรียนเวลาปกติได้ แต่ถ้าหากเป็นกิจกรรมหรือสอบย่อยต่าง ๆ คุณอาจจะต้องเรียนในเวลาภาคพิเศษ ซึ่งคงเป็นเงื่อนที่คุณกับอาจารย์ประจำวิชาจะต้องพูดคุยกันครับ เพราะอาจารย์ที่สอนในภาคปกติกับภาคพิเศษเป็นอาจารย์ท่านเดียวกัน
2. Q: ถ้าจะขอเปลี่ยนเวลาเรียน จากภาคพิเศษ มาเป็นเรียนเวลาเดียวกับภาคปกติ จะทำได้หรือไม่ แล้วสามารถทำได้อย่างไรบ้างครับ
A: เป็นคำถามยอดฮิตครับ อย่างที่เคยตอบไว้ก็คืออาจารย์ที่สอนภาคพิเศษกับภาคปกติเป็นคนเดียวกัน ดังนั้นคุณจะมาเรียนทั้งสองภาคก็ไม่มีปัญหาส่วนรายละเอียดก็ตกลงกับอาจารย์ผู้สอนเองครับ
3. Q: ภาคปกติ กับภาคพิเศษมีเวลาเรียนต่างกันอย่างไร เวลาเริ่มเรียน และเลิกเรียนต่างกันอย่างไร และเรียนที่เดียวกันหรือไม่
A: ใกล้เคียงกันค่ะ เวลาเริ่มเรียนส่วนใหญ่ จะเริ่มไม่ตรงกันในแต่ละรายวิชา แต่จะใช้เวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ประมาณ 3 ชม. / สัปดาห์ ส่วนเลิกเรียนก็ขึ้นอยู่กับว่าเริ่มเรียนรายวิชานั้น ๆ
4. Q: ผมอยากจะเรียนเวลาปกติจะได้ไหมครับ เพราะว่าช่วงเวลาตอนเช้าผมไม่ได้ทำงานก็เลยอยากจะเรียนกับเพื่อนช่วงปกติ
A: ถ้าหากจำนวนนิสิตในชั้นเรียนนั้นไม่เต็ม ก็สามารถเรียนร่วมกับภาคปกติได้แน่นอน เนื่องจากคณาจารย์ที่สอนเป็นคณาจารย์ชุดเดียวกัน ส่วนการให้คะแนนหรือการสอบต้องตกลงกับอาจารย์ประจำวิชาเอง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. Q: การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
A: นิสิตที่ได้รับผลการเรียน = A เป็นจำนวน 5 รายวิชาขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น
2. Q: จ่ายค่าบำรุงการศึกษาแล้วต้องทำอย่างไร
A: เมื่อจ่ายค่าบำรุงการศึกษาแล้ว กรุณาส่ง Fax ใบจ่ายค่าบำรุงการศึกษามายัง 042-725034 ด่วนครับ ส่วนเอกสารการรายงานตัว ให้ส่งมาทางไปรษณีย์หรือจะนำมาให้ในวันปฐมนิเทศ
3. Q: เรียนภาคฤดูร้อนต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท หรือไม่ หรือชำระค่าธรรมเนียมแค่ 2 ครั้งใน 1 ปี
A: ภาคฤดูร้อนชำระค่าลงทะเบียน 6,500 บาท
4. Q: ไม่ทราบว่าค่าเล่าเรียน 25,000 บาทรวมค่าธรรมเนียมพิเศษอื่น ๆ อีกหรือไม่คะ หรือว่าจ่ายเบ็ดเสร็จ 25,000 บาทแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มใด ๆ อีก
A: ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 25,000 บาท แล้วไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
5. Q: หนังสือเรียนมีหรือไม่ หรือว่าต้องซื้อเอง หรือว่าทางมหาลัยมี Sheets ให้ครับ
A: หนังสือเรียนมี (แต่ไม่ฟรี) นิสิตสามารถหาซื้อได้ทั่วไป หรือสามารถยืมห้องสมุดวิทยาเขตก็ได้ ส่วน sheets นิสิตก็ต้องไปถ่ายเอกสารเองครับ
6. Q: เสื้อ Shop มีให้หรือต้องติดต่อซื้อเอง
A: ซื้อหรือตัดเองครับ
7. Q: ต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือไม่ อาทิเช่น ค่าบัตรนิสิต ค่าลงทะเบียนนิสิต
A: ไม่ต้องครับ
การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
8. Q: มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือไม่
A: มีครับ
9. Q: สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาได้หรือไม่
A: สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ครับ
10. Q: เป็นผู้กู้รายเก่าของ กยศ.จากสถาบันเดิม และต้องการจะกู้ยืมต่อเนื่อง จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เห็นในประกาศรับสมัครนิสิตกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แจ้งว่า ให้ส่งแบบคำขอกู้ยืม ภายในวันที่กำหนดจริงหรือไม่อย่างไร กรุณาช่วยแจ้งให้ทราบด้วย
A: ครับต้องมาทำการยืนกู้ต่อเนื่องภายในวันเวลาที่กำหนด
11. Q: ปีที่แล้วเรียนที่อื่นและเคยกู้ กรอ.มา ถ้าหากมาเรียนที่นี้สามารถกู้ต่อได้หรือไม่
A: ปีนี้ไม่มี กรอ. จะต้องทำการเปลี่ยนสัญญาเป็น กยศ. แทน โดยที่คุณสมบัติคือผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกินปีละ150,000 บาท สามารถกู้ได้
12. Q: ถ้าหากว่ากู้ยืมเรียนได้จะได้เท่าไร
A: ถ้าเรียนทางด้านวิศวกรรมสามารถกู้ยืมเรียน กยศ.ได้ไม่เกิน 70,000 บาท/ปี สำหรับค่าเทอมและค่าใช้จ่าย 24,000 บาท/ปี รวมไม่เกิน 94,000บาท/ปี
13. Q: ถ้าเคยกู้ยืมมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้ว สามารถที่จะมากู้ยืมต่อได้หรือไม่
A: สามารถกู้ยืมได้ตามระเบียบของ กยศ.

กิจกรรม และการเรียนการสอน
1. Q: มาตรฐานการเรียนการสอนที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับวิทยาเขตบางเขนมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ เช่น 3.00 ที่สกล กับที่บางเขน มีมาตรฐานความรู้เท่ากันหรือไม่
A: ตอบไม่ได้ครับ บางเรื่องอาจจะด้อยกว่า บางเรื่องอาจจะดีกว่า ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ที่นี้สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือ บรรยากาศที่ดีกว่า อาจารย์กับนิสิตอายุห่างกันไม่มาก เพราะจะมีแต่อาจารย์วัยหนุ่มสาว ความเป็นกันเอง การให้เวลาจะมากกว่า เพราะอาจารย์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พักอยู่ภายในวิทยาเขต
2. Q: เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย นิสิตภาคพิเศษกับนิสิตภาคปกติสามารถทำกิจกรรมร่วมกันหรือไม่
A: ได้ครับ เพราะนิสิตทุกคนจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรม
3. Q: กิจกรรมเสริมหลักสูตรคืออะไร นิสิตภาคพิเศษต้องร่วมกิจกรรมหรือไม่
A: ต้องร่วมครับ เพราะนิสิตทุกคนจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรม
4. Q: นิสิตภาคพิเศษต้องลงกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือไม่
A: ต้องลงครับ เพราะนิสิตทุกคนจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรม
5. Q: นิสิตภาคพิเศษต้องเข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ หรือไม่
A: เข้าร่วมครับ
6. Q: มีรางวัลเกียรตินิยมหรือไม่
A: มีครับ
7. Q: เห็นมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคพิเศษจะต้องทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเหมือนกันหรือเปล่าถึงจะจบได้ และมีกิจกรรมอะไรบ้าง
A: นิสิตต้องทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่สามารถเลือกทำได้ เพราะกิจกรรมเยอะ
8. Q: นิสิตภาคพิเศษมีการเรียนปรับพื้นฐาน หรือไม่
A: มี
9. Q: เรียนสายศิลป์-คำนวณ สามารถเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้หรือไม่
A: สามารถเรียนได้แต่จะต้องมีความรู้พื้นฐานในรายวิชาคำนวณเป็นอย่างดี

หลักสูตร วุฒิการศึกษา และใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ (กว.)
1. Q: ใบประกาศจากวิทยาเขตบางเขน บอกว่าจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จบจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวะกรรมศาสตร์ ใช่มั๊ยครับ แล้วตรงนี้ต่างกันอย่างไรครับ จะมีปัญหาเวลาสมัครงานหรือไม่ครับ
A: ใช่ครับที่วิทยาเขตบางเขนจะระบุคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครจะระบุคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากในมหาวิทยาลัยเดียวกัน (รวมวิทยาเขต) จะต้องไม่มีชื่อคณะซ้ำกัน อย่างเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่วิทยาเขตศรีราชา จะระบุเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ส่วนกำแพงแสน ก็จะระบุเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ส่วนการสมัครงานก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับ เพราะที่ผ่านมานิสิตที่จบไปแล้วก็ได้งานดี ๆ กัน ส่วนมากบริษัทจะดูที่เกรดและเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นหลักครับ และส่วนวุฒิการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเป็นวุฒิเดียวกันไม่แตกต่างครับ
2. Q: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้เป็นหลักสูตรเดียวกันกับวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือไม่
A: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ครับ ไม่ใช่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่เปิด)
3. Q: เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาอะไร จะมีคำว่าภาคพิเศษใน Transcript หรือไม่ และชื่อสถาบันในปริญญาจะแยกเป็นวิทยาเขตหรือไม่ ปริญญาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จะเหมือนกับที่วิศวกรรมศาสตร์ที่วิทยาเขตบางเขนหรือไม่
A: ได้รับปริญญาเหมือนกับภาคปกติครับ คือ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และไม่ระบุวิทยาเขต ปริญญาเหมือนกับวิทยาเขตบางเขนครับ แต่ต่างคณะเพราะที่วิทยาเขตบางเขนจะระบุเป็นวิศวกรรมศาสตร์ ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครจะระบุคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
4. Q: เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถขอใบ กว. จากสภาวิศวกรได้หรือไม่
A: จบแล้วมีสิทธิ์ยื่นขอใบ กว. จากสภาวิศวกร แต่จะต้องเรียนรายวิชาที่สภาวิศวกรกำหนดครบและได้เกรดตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

การเทียบโอนหน่วยกิต
1. Q: จบอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ อยากทราบว่ามีรายวิชาใดสามารถโอนหน่วยกิตได้บ้าง
A: รายวิชาที่จะโอนได้จะต้องได้เกรด C ขึ้นไป จำนวนหน่วยกิตเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร ถ้าจบอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ น่าจะโอนได้ในรายวิชาทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ครับ
2. Q: การเทียบโอนหน่วยกิตทำอย่างไรบ้าง เทียบโอนเกรดอย่างไร เทียบโอนหน่วยกิตได้ตั้งเเต่ D ถึง A ใช่หรือหรือไม่ (สำหรับผู้ที่โดน retry เเล้วต้องการที่จะเข้าเรียนใหม่)
A: สำหรับผู้ที่ถูก retry จะเทียบได้เฉพาะวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไปเท่านั้น
3. Q: อยากทราบว่านิสิตที่ถูก retry ไปเเล้วสามารถกลับมาเรียนเเล้วโอนเกรดได้หรือไม่
A: ได้เฉพาะนิสิตที่ถูก retry จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
4. Q: - อยากทราบว่าถ้าเทียบโอนรายวิชาไม่ได้เลยจะต้องใช้เวลาเรียนกี่ปี
- อยากทราบเงื่อนไขในการโอนหน่วยกิตแบบละเอียด
- เทียบโอนวิชาปี 1 ของมหาวิทยาลัยอื่นได้หรือไม่ (มหาวิทยาลัยของรัฐ)
A: - ถ้าโอนไม่ได้เลย ต้องเรียน 4 ปีตามหลักสูตรค่ะ
- เงื่อนไขการโอนจะประกาศทางเว็บต์ไซต์อีกทีค่ะ
- โดยทั่วไปสามารถโอนได้เฉพาะรายวิชาพื้นฐานค่ะ
- ถ้าเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น ในวันเทียบโอนจะต้องไม่พ้นสภาพนักศึกษา
5. Q: จบ ปริญญาตรี อส.บ, คอ.บ. สามารถเทียบโอนได้กี่หน่วยกิต
A: ในกรณีที่จบ ปริญญาตรี จะโอนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตรตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และวิชาที่ขอเทียบโอนจะต้องได้เกรด C ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนรายวิชาที่จะขอใบ กว.ไม่สามารถที่จะเทียบโอนได้
6. Q: ผู้ที่เรียนจบปวส. จะเทียบโอนหน่วยกิตได้หรือไม่
A: ผู้ที่จบปวส.สามารถโอนหน่วยกิตได้แต่ไม่เกิน 35 หน่วยกิต สำหรับผู้จบ ปวส.จะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 ปี
7. Q: การเทียบโอนรายวิชาจะต้องนำเอกสารอะไรมาบ้าง
A: นิสิตที่ต้องการเทียบโอนรายวิชา นอกเหนือจาก Transcript แล้วให้นำเอกสารคำอธิบายรายวิชาที่จบการศึกษาตามวุฒิที่สมัครเข้าศึกษามาประกอบด้วย
8. Q: นักศึกษาที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่ามา จะสามารถเทียบโอนวิชาเรียนได้ประมาณ 30 กว่าหน่วยกิต แต่อยากทราบว่าวิชาที่เทียบโอนได้นั้น จะได้ค่าคะแนน (เกรด) อะไร และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะนำวิชาที่เทียบโอนได้นั้นมาคำนวณเกรดเฉลี่ยหรือไม่ และหากนิสิตสามารถเรียนได้ดี และปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นิสิตจะมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมหรือไม่
A: รายวิชาที่รับโอนจะได้เกรดตามมหาวิทยาลัยเดิมและมีสิทธิได้รับเกียรตินิยม

อื่น ๆ
1. Q: นิสิตภาคพิเศษนี้ต้องแต่งกายอย่างไรไปเรียน สามารถแต่งชุดทำงานไปได้หรือไม่ หรือต้องแต่งตามเครื่องแบบนิสิต-นักศึกษา
A: 1. ชุดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. แต่งกายสุภาพ
3. ชุดทำงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ
2. Q: อยากทราบว่าต้องอยู่หอพักหอนอกมหาวิทยาลัย หรือหอในมหาวิทยาลัยและห้องพักหนึ่งห้องนิสิตสามารถเข้าพักได้กี่คน
A: ถ้าต้องการอยู่หอในก็จะต้องมาจองหอใน แต่ถ้าหอในเต็มก็สามารถอยู่หอเครือข่ายได้ครับ

 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลเชียงเครือ
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-725042-51 ต่อ 3200 และ 042-725033 โทรสาร 042-725034