Home » ข่าวสารสำหรับนิสิต (page 3)

ข่าวสารสำหรับนิสิต

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตรหัส 58

1.รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาโยธาฯ 2.อาจารย์ที่ปรึกษาภาคว ...

Read More »

ขอประกาศรายชื่อนิสิตภาคพิเศษ ที่มีผลการสอบปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสูงสุด 4 ลำดับ

ขอประกาศรายชื่อนิสิตภาคพิเศษ ที่มีผลการสอบปรับพื้นฐานภาษาอัง ...

Read More »

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาสำหรับนิสิตชั้นปี 1

ตัวอย่างการเทียบโอนรายวิชาตามเอกสารแนบ กรุณาอ่านเงื่อนไขให้เ ...

Read More »

ใบแทนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนิสิตผ่อนผัน)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภา ...

Read More »

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย 2557 แก้ไข ณ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย คณะวิทยา ...

Read More »

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

Read More »

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการ Homeroom

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี เข้าร ...

Read More »

ใบแทนการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคปลาย 2557 (บางส่วน)

สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภา ...

Read More »

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 แก้ไข ณ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2557

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ตามเอกสารแนบ แก้ ...

Read More »